Noć tvrđava 2023

05.05.2023.

Night of Fortresses 2022

29./30.4 2022. CROATIA-BOSNIA AND HERZEGOVINA-MONTENEGRO

O nama

NAŠA PRIČA

Nasljeđe tvrđava za razvoj prekograničnog turizma

Projekt FORTITUDE ima za cilj poboljšati kulturno-turističku ponudu u gradovima s utvrđenom baštinom u prekograničnom području Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, te podići svijest o potencijalu i važnosti valorizacije kulturne baštine kao generatora razvoja kulturnog turizma. Zbog toga je strateški važan cilj projekta i jačanje umrežavanja i suradnje među upraviteljima utvrđene baštine prekograničnom području kroz pokretanje nove zajedničke inicijative – prekogranične kulturne manifestacije pod nazivom Noć tvrđava.

Noć tvrđava prva je kulturno-turistička godišnja manifestacija koja će se održavati na utvrđenim spomenicima kulturne baštine (tvrđave, utvrde, dvorci…) na području Hrvatske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine – triju zemalja obuhvaćenih programskim područjem Interrega IPA CBC HR-BA-ME.

Prvo izdanje regionalne kulturne manifestacije Noć tvrđava – Night of Fortresses održat će se 29./30. aprila 2022. 

Organizatori ove jedinstvene manifestacije su partneri na projektu FORTITUDE: Tvrđava kulture ŠibenikGrad Banja LukaGrad Karlovac i Opština Bar.

About Us

OUR STORY

Fortresses Heritage for Cross-Border Tourism Development

The FORTITUDE project aims to improve the cultural and tourist offer in cities with established heritage in the cross-border area of ​​Croatia, Bosnia and Herzegovina and Montenegro, and raise awareness of the potential and importance of valorization of cultural heritage as a generator of cultural tourism development. Therefore, the strategically important goal of the project is to strengthen networking and cooperation among the managers of the established heritage in the cross-border area through the launch of a new joint initiative – a cross-border cultural event called Night of Fortresses.

Night of Fortresses is the first annual cultural and tourist event to be held on established cultural heritage monuments (fortresses, forts, castles…) in Croatia, Montenegro and Bosnia and Herzegovina – three countries covered by program area Interreg IPA CBC HR-BA-ME.

The first edition of the regional cultural event Noć tvrđava – Night of Fortresses will be held on 29th/30th April 2022.

The organizers of this unique event are partners in the project FORTITUDE: Fortress of Culture Šibenik, City of Banja Luka, City of Karlovac and Municipality of Bar.

JAVNA USTANOVA U KULTURI TVRĐAVA KULTURE ŠIBENIK

Tvrđava sv. Mihovila mjesto je u kojem je rođen grad Šibenik. Izgrađena tokom srednjeg vijeka na brežuljku usred grada, pruža prekrasan pogled na Šibenik i okolinu.

GRAD BANJA LUKA

Tvrđava Kastel najstariji je istorijski spomenik u gradu Banja Luci. Tvrđava raspolaže ljetnom pozornicom, dječjim igralištem i nacionalnim restoranom.

GRAD KARLOVAC

Kaštel Dubovac je veličanstveni dvorac iz 13. vijeka, izgrađen u gotičkom stilu, a zatim obnovljen u renesansi. U jednoj od kula postavljena je izložba posvećena istoriji ovog dijela Hrvatske, dok se sa zidina dvorca pruža senzacionalan pogled.

OPŠTINA BAR

Stari grad Bar izvanredno je istorijsko i arheološko nalazište grada Bara. To je muzej na otvorenom i najveće i najvažnije srednjovjekovno arheološko nalazište u Crnoj Gori, koje još nije u potpunosti istraženo.

Dešavanja

2022

ŠIBENIK

Rok Koncert

PROLJEĆE 2022
TVRĐAVA SV. MIHOVILA

2022

BAR

Sistem proširene stvarnosti

PROLJEĆE 2022
STARI GRAD BAR

2022

BANJA LUKA

Umjetnički program

PROLJEĆE 2022
TVRĐAVA KASTEL

2022

CBHM

Noć tvrđava 2022

29./30.4 2022. HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA-CRNA GORA

2022

ŠIBENIK

Rock Concert

SPRING 2022
ST. MICHAEL'S FORTRESS

2022

BAR

Augmented Reality System

SPRING 2022
OLD CITY OF BAR

2022

BANJA LUKA

Art Program

SPRING 2022
KASTEL FORTRESS

2022

CBHM

Night of Fortresses 2022

29./30.4 2022.
CROATIA-BOSNIA AND HERZEGOVINA-MONTENEGRO

Spring 2022

Priključite se obilježavanju Noći Tvrđava 2022.