Učesnici/Participants 2023.

 

 

Country/Država: Hrvatska/ Croatia , Preko

Organizer/Organizator: TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE PREKO/TOURSTI OFFICE BOARD OF PREKO MUNICIPALITY

Location/Lokacija: Preko

Read more/Opširnije>>

 

 

Country/Država: Hrvatska , Čavle

Organizer/Organizator: Katedra Čakavskog sabora Grobnišćine

Location/Lokacija: Kaštel Grad Grobnik

Read more/Opširnije>>

 

 

Country/Država: Republika Srpska / Bosna i Hercegovina , Doboj

Organizer/Organizator: Turistička organizacija Grada Doboj

Location/Lokacija: Tvrđava Gradina

Read more/Opširnije>>

 

 

Country/Država: Hrvatska , Bribir

Organizer/Organizator: TZO Vinodolske općine

Location/Lokacija: Kaštel Drivenik

Read more/Opširnije>>

 

 

Country/Država: Republika Hrvatska/ Republic of Croatia , Grad Grad/ Korčula

Organizer/Organizator: Turistička zajednica Grada Korčule/ Korčula Tourist Board

Location/Lokacija: Stari grad Korčula/ Korčula Old Town

Read more/Opširnije>>

Hrvatska/ Croatia, Preko, Preko

Država/Country: Hrvatska/ Croatia

Grad/City: Preko

Organizator/Organiser: TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE PREKO/TOURSTI OFFICE BOARD OF PREKO MUNICIPALITY

Lokacija/Location: Preko

Opširnije/Read more>>

Hrvatska, Čavle, Kaštel Grad Grobnik

Država/Country: Hrvatska

Grad/City: Čavle

Organizator/Organiser: Katedra Čakavskog sabora Grobnišćine

Lokacija/Location: Kaštel Grad Grobnik

Opširnije/Read more>>

Republika Srpska / Bosna i Hercegovina, Doboj, Tvrđava Gradina

Država/Country: Republika Srpska / Bosna i Hercegovina

Grad/City: Doboj

Organizator/Organiser: Turistička organizacija Grada Doboj

Lokacija/Location: Tvrđava Gradina

Opširnije/Read more>>

Hrvatska, Bribir, Kaštel Drivenik

Država/Country: Hrvatska

Grad/City: Bribir

Organizator/Organiser: TZO Vinodolske općine

Lokacija/Location: Kaštel Drivenik

Opširnije/Read more>>

Republika Hrvatska/ Republic of Croatia, Grad Grad/ Korčula, Stari grad Korčula/ Korčula Old Town

Država/Country: Republika Hrvatska/ Republic of Croatia

Grad/City: Grad Grad/ Korčula

Organizator/Organiser: Turistička zajednica Grada Korčule/ Korčula Tourist Board

Lokacija/Location: Stari grad Korčula/ Korčula Old Town

Opširnije/Read more>>