HR, Rijeka, Trsatski kaštel Rijeka

Organizator: Turistička zajednica grada Rijeke

30.04.2022. - Tematsko vođenje Interpretacijskim centrom Trsat u 14 i 16 sati

HR, Rijeka, Trsatski kaštel Rijeka

Organizator: Turistička zajednica grada Rijeke

30.04.2022. - Tematsko vođenje Interpretacijskim centrom Trsat u 14 i 16 sati

HR, Rijeka,  Trsatski kaštel Rijeka

30.04.2022. – Tematsko vođenje Interpretacijskim centrom Trsat u 14 i 16 sati

Interpretacija i besplatni razgled stalnog postava izložbe posvećenog povijesti Rijeke i Trsata unutar Kaštela, tematsko predstavljanje sadržaja Interpretacijskog centra Trsat koji je dio Kulturne rute Putovima Frankopana. Tema: Duhovna baština Frankopana.

Organizator: Turistička zajednica grada Rijeke

https://visitrijeka.hr/

 

 

© 2024. Night of Fortresses