HR, Vinodol, Interpretacijski centar Bribir

Organizator: Turistička zajednica Općine Vinodolske općine

29./30.04.2022. - Izložba - Vinodolski zakonik, koljevka europske pravice

HR, Vinodol, Interpretacijski centar Bribir

Organizator: Turistička zajednica Općine Vinodolske općine

29./30.04.2022. - Izložba - Vinodolski zakonik, koljevka europske pravice

HR, Vinodol, Interpretacijski centar Bribir

29./30.04.2022. – Izložba – Vinodolski zakonik, koljevka europske pravice

Izložba je posvećena Vinodolskom zakoniku kao najstarijem cjelovito sačuvanom  spomeniku običajnog prava na ovim prostorima. Bribir se po prvi put spominje upravo u Vinodolskom zakoniku kao jedan od gradova potpisnika zakonika. Vinodolski zakonik uzima se kao ishodište zaštite ljudskih prava. Također je bogati izvor za upoznavanje svakidašnjeg života žitelja Vinodola kao područja koji je bio pod vlašću Frankopana. Na tu cjelinu nadovezuje se tematska cjelina „Zločini i njihove kazne: slikovnica pravorijeka“, ističući zanimljivosti ovog zakonika u kontekstu zatvorskih prostora koji se nalaze u samoj kuli Turan.

Sam Interpretacijski centar posvećen je i drugim tematskim cjelinama kao što je sama kula „Turan“ (sinonim za toranj) kao čuvar tajni bribirskog kaštela. Bribirski kaštel sagrađen je početkom 13. stoljeća dok je kula u kojoj se nalazi centar sagrađena 1302. godine. Unutrašnjost kule sačuvala je povijesnu fazu pretvorbe kule u zatvor. Bribirski kaštel najveći procvat doživljava u 16. stoljeću za vrijeme vladavine Bernardina Frankopana, kada su napravljeni opsežni radovi na obnovi i učvršćivanju samog kaštela.

Na dodirnom ekranu posjetitelji se mogu upoznati i sa ostalim gradovima i područjima kojima su vladali Frankopani. Također i sa ostalim gradovima potpisnicima Vinodolskog zakonika. Imena devet gradova potpisnika Vinodolskog zakonika ispisana su frankopanskom tipografijom na visećim zastavama koje vise sa krovišta oblikovanog u formi ostakljenog kubusa.

Organizator: Turistička zajednica Općine Vinodolske općine

https://tz-vinodol.hr/

© 2024. Night of Fortresses