Karlovac: Održan četvrti partnerski sastanak

18 Oktobar 2021

Karlovac: Održan četvrti partnerski sastanak

18 Oktobar 2021

U prostorijama JURRA Karlovačke županije  dana 11. oktobra održana je radionica na temu fortifikacijske baštine kao osnove turističke ponude. Na sastanku su sudjelovali predstavnici JU Tvrđava kulture Šibenik kao nositelji projekta, opštine Herceg Novi, opštine Bar te Grada Karlovca kao partneri na projektu Fortitude. Raspravljalo se o terminu održavanja manifestacije „Noć tvrđava“ te o završnim aktivnostima vezanim za provedbu projekta. Nakon sastanka partneri su se uputili u razgledavanje grada Karlovca te se pripremili za radionicu koja je održana idućeg dana.

© 2024. Night of Fortresses