Učesnici/Participants 2024.

Hrvatska, Našice, Dvorac Pejačević, Našice i Crkva sv. Martina, Martin

Država/Country: Hrvatska

Grad/City: Našice

Lokacija/Location: Dvorac Pejačević, Našice i Crkva sv. Martina, Martin

Organizator/Organiser: Turistička zajednica Grada Našice

______________________________________

Website: https://tznasice.hr/

Facebook: https://www.facebook.com/visitnasice

Instagram: https://www.instagram.com/visitnasice1229/?hl=en&img_index=1

Program na jeziku zemlje prijavitelja-učesnika/Programme description in national language:

Manifestacija ”Našička viteška priča” oživljava nikad ispričanu povijesnu tajnu jedine očuvane templarske crkve u Hrvatskoj. Kroz interaktivni prikaz povijesti koji poziva na sudjelovanje baš svakog posjetitelja ponudit će jedinstveno iskustvo srednjovjekovlja, ali i osvijestiti sve okupljene o bogatstvu baštine našičkog kraja koji je poseban po kulturnoj ostavštini templara. Polazeći od povijesnih i kulturnih činjenica, ”Našička viteška priča” manifestacija je koja nudi posjetiteljima jedinstveno iskustvo oživljene povijesti kroz okuse i mirise srednjovjekovne kuhinje, viteške borbe i uz spektakularnu vatrenu točku.

CILJANA POPULACIJA
Manifestacija „Našička viteška priča“ usmjerena je na raznovrsnu skupinu ljudi od mlađih do starijih naraštaja svojom ponudom povijesnih predavanja, igraonicama za djecu, eno i gastro ponudom, prikazima srednjovjekovnog života te srednjovjekovne bitke.

LOKACIJA I SADRŽAJI
Treće izdanje manifestacije „Našička viteška priča“ održat će se od 10.05. do 12.05.2024. godine u crkvi sv. Martina u Martinu, te na padini ispod crkve. Okrugli stol održat će se u Dvorcu obitelji Pejačević. Lokacija u Martinu omogućuje interaktivni prikaz povijesti i poziva na sudjelovanje baš svakog posjetitelja te nudi jedinstveno iskustvo srednjovjekovlja, ali i osviještenje okupljenih o bogatstvu baštine našičkog kraja koji je poseban po kulturnoj ostavštini templara.

PROGRAM I IZVOĐAČI
Petak, 10.05.2024. – Dvorac obitelji Pejačević
• okrugli stol na temu baštine viteških redova u Hrvatskoj

Subota, 11.05.2024. – Crkva sv. Martina
• interaktivno povijesno predavanje
• eno i gastro ponuda
• prikaz srednjovjekovnog života
(brojne udruge iz Republike Hrvatske)
• prikaz srednjovjekovne bitke
• koncert Ane Rucner
• vatreni show

Nedjelja, 12.05.2024. – Crkva sv. Martina
• „Potraga za templarskim blagom“
• prikaz srednjovjekovnog života

Program na engleskom jeziku/Program description in the English language:

The “Knight’s Story of Našice” event revives the never-told historical secret of the only preserved Templar church in Croatia. Through an interactive presentation of history that invites the participation of every visitor, it will offer a unique experience of the Middle Ages, but also make everyone aware of the rich heritage of the Našice region, which is special due to the cultural legacy of the Templars. Starting from historical and cultural facts, “Knight’s Story of Našice” is an event that offers visitors a unique experience of revived history through the tastes and smells of medieval cuisine, knightly combat and a spectacular bonfire.

TARGET POPULATION
The event “Knight’s Story of Našice” is aimed at a diverse group of people from younger to older generations with its offer of historical lectures, playrooms for children, eno and gastronomic offer, depictions of medieval life and medieval battles.

LOCATION AND CONTENTS
The third edition of the event “Knight’s Story of Našice” will be held from 10.05. until 12.05.2024. in the church of St. Martin in Martin, and on the slope below the church.
The round table will be held in the Castle of the Pejačević family. The location enables an interactive presentation of history and invites the participation of every visitor and offers a unique experience of the Middle Ages, but also awareness of the rich heritage of the Našice region, which is special due to the cultural legacy of the Templars.

PROGRAM AND PERFORMERS
Friday, 10.05.2024. – Castle of the Pejačević family, Našice
• a round table on the topic of the heritage of knightly orders in Croatia

Saturday, 11.05.2024. – church of St. Martin, Martin
• interactive historical lecture
• there is also a gastronomic offer
• depiction of medieval life
(numerous associations from the Republic of Croatia)
• depiction of a medieval battle
• Ana Rucner’s concert
• fire show

Sunday, May 12, 2024. – church of St. Martin, Martin
• “Search for Templar treasure”
• depiction of medieval life

Kontakt/Contact:

Ime i prezime/Name and Last name: Ines Resler

Email adresa/Email address: [email protected]

Broj telefona/Phone number: 0997122649

Hrvatska, Našice, Dvorac Pejačević, Našice i Crkva sv. Martina, Martin

Država/Country: Hrvatska

Grad/City: Našice

Lokacija/Location: Dvorac Pejačević, Našice i Crkva sv. Martina, Martin

Organizator/Organiser: Turistička zajednica Grada Našice

______________________________________

Website: https://tznasice.hr/

Facebook: https://www.facebook.com/visitnasice

Instagram: https://www.instagram.com/visitnasice1229/?hl=en&img_index=1

Program na jeziku zemlje prijavitelja-učesnika/Programme description in national language:

Manifestacija ”Našička viteška priča” oživljava nikad ispričanu povijesnu tajnu jedine očuvane templarske crkve u Hrvatskoj. Kroz interaktivni prikaz povijesti koji poziva na sudjelovanje baš svakog posjetitelja ponudit će jedinstveno iskustvo srednjovjekovlja, ali i osvijestiti sve okupljene o bogatstvu baštine našičkog kraja koji je poseban po kulturnoj ostavštini templara. Polazeći od povijesnih i kulturnih činjenica, ”Našička viteška priča” manifestacija je koja nudi posjetiteljima jedinstveno iskustvo oživljene povijesti kroz okuse i mirise srednjovjekovne kuhinje, viteške borbe i uz spektakularnu vatrenu točku.

CILJANA POPULACIJA
Manifestacija „Našička viteška priča“ usmjerena je na raznovrsnu skupinu ljudi od mlađih do starijih naraštaja svojom ponudom povijesnih predavanja, igraonicama za djecu, eno i gastro ponudom, prikazima srednjovjekovnog života te srednjovjekovne bitke.

LOKACIJA I SADRŽAJI
Treće izdanje manifestacije „Našička viteška priča“ održat će se od 10.05. do 12.05.2024. godine u crkvi sv. Martina u Martinu, te na padini ispod crkve. Okrugli stol održat će se u Dvorcu obitelji Pejačević. Lokacija u Martinu omogućuje interaktivni prikaz povijesti i poziva na sudjelovanje baš svakog posjetitelja te nudi jedinstveno iskustvo srednjovjekovlja, ali i osviještenje okupljenih o bogatstvu baštine našičkog kraja koji je poseban po kulturnoj ostavštini templara.

PROGRAM I IZVOĐAČI
Petak, 10.05.2024. – Dvorac obitelji Pejačević
• okrugli stol na temu baštine viteških redova u Hrvatskoj

Subota, 11.05.2024. – Crkva sv. Martina
• interaktivno povijesno predavanje
• eno i gastro ponuda
• prikaz srednjovjekovnog života
(brojne udruge iz Republike Hrvatske)
• prikaz srednjovjekovne bitke
• koncert Ane Rucner
• vatreni show

Nedjelja, 12.05.2024. – Crkva sv. Martina
• „Potraga za templarskim blagom“
• prikaz srednjovjekovnog života

Program na engleskom jeziku/Program description in the English language:

The “Knight’s Story of Našice” event revives the never-told historical secret of the only preserved Templar church in Croatia. Through an interactive presentation of history that invites the participation of every visitor, it will offer a unique experience of the Middle Ages, but also make everyone aware of the rich heritage of the Našice region, which is special due to the cultural legacy of the Templars. Starting from historical and cultural facts, “Knight’s Story of Našice” is an event that offers visitors a unique experience of revived history through the tastes and smells of medieval cuisine, knightly combat and a spectacular bonfire.

TARGET POPULATION
The event “Knight’s Story of Našice” is aimed at a diverse group of people from younger to older generations with its offer of historical lectures, playrooms for children, eno and gastronomic offer, depictions of medieval life and medieval battles.

LOCATION AND CONTENTS
The third edition of the event “Knight’s Story of Našice” will be held from 10.05. until 12.05.2024. in the church of St. Martin in Martin, and on the slope below the church.
The round table will be held in the Castle of the Pejačević family. The location enables an interactive presentation of history and invites the participation of every visitor and offers a unique experience of the Middle Ages, but also awareness of the rich heritage of the Našice region, which is special due to the cultural legacy of the Templars.

PROGRAM AND PERFORMERS
Friday, 10.05.2024. – Castle of the Pejačević family, Našice
• a round table on the topic of the heritage of knightly orders in Croatia

Saturday, 11.05.2024. – church of St. Martin, Martin
• interactive historical lecture
• there is also a gastronomic offer
• depiction of medieval life
(numerous associations from the Republic of Croatia)
• depiction of a medieval battle
• Ana Rucner’s concert
• fire show

Sunday, May 12, 2024. – church of St. Martin, Martin
• “Search for Templar treasure”
• depiction of medieval life

Kontakt/Contact:

Ime i prezime/Name and Last name: Ines Resler

Email adresa/Email address: [email protected]

Broj telefona/Phone number: 0997122649