Učesnici/Participants 2024.

Hrvatska/Croatia, Pag/Pag, Otok Pag/Island Pag

Država/Country: Hrvatska/Croatia

Grad/City: Pag/Pag

Lokacija/Location: Otok Pag/Island Pag

Organizator/Organiser: Udruga iznajmljivača apartmana i soba Grada Paga

______________________________________

Website: https://uigradapaga.blogspot.com/

Facebook: https://web.facebook.com/groups/1709488446165185

Instagram:

Program na jeziku zemlje prijavitelja-učesnika/Programme description in national language:

Posjet kuli Skrivanat uz licenciranog vodiča. Kula Skrivanat (Scrivanto) jedina je postojeća od devet kula fortifikacijske strukture grada Pag. Sagrađena je u 15. stoljeću i sačuvana je u izvornom obliku. Predavanje na određenu temu vezanu za povijest grada Paga.

Program na engleskom jeziku/Program description in the English language:

Visit to the Tower Skrivanat with a licensed guide. The Skrivanat (Scrivanto) tower is the only existing one of the nine towers of the fortification structure of the city of Pag. It was built in the 15th century and has been preserved in its original form. Lecture on a specific topic related to the history of the city of Pag.

Kontakt/Contact:

Ime i prezime/Name and Last name: Radivoj Pastorčić

Email adresa/Email address: [email protected]

Broj telefona/Phone number: 0912125453

Hrvatska/Croatia, Pag/Pag, Otok Pag/Island Pag

Država/Country: Hrvatska/Croatia

Grad/City: Pag/Pag

Lokacija/Location: Otok Pag/Island Pag

Organizator/Organiser: Udruga iznajmljivača apartmana i soba Grada Paga

______________________________________

Website: https://uigradapaga.blogspot.com/

Facebook: https://web.facebook.com/groups/1709488446165185

Instagram:

Program na jeziku zemlje prijavitelja-učesnika/Programme description in national language:

Posjet kuli Skrivanat uz licenciranog vodiča. Kula Skrivanat (Scrivanto) jedina je postojeća od devet kula fortifikacijske strukture grada Pag. Sagrađena je u 15. stoljeću i sačuvana je u izvornom obliku. Predavanje na određenu temu vezanu za povijest grada Paga.

Program na engleskom jeziku/Program description in the English language:

Visit to the Tower Skrivanat with a licensed guide. The Skrivanat (Scrivanto) tower is the only existing one of the nine towers of the fortification structure of the city of Pag. It was built in the 15th century and has been preserved in its original form. Lecture on a specific topic related to the history of the city of Pag.

Kontakt/Contact:

Ime i prezime/Name and Last name: Radivoj Pastorčić

Email adresa/Email address: [email protected]

Broj telefona/Phone number: 0912125453