Učesnici/Participants 2023.

Hrvatska, Bakar, Bakar i Hreljin

Država/Country: Hrvatska

Grad/City: Bakar

Lokacija/Location: Bakar i Hreljin

Organizator/Organiser: Grad Bakar i Turistička zajednica Grada Bakra

______________________________________

Website: http://www.tz-bakar.hr

Facebook: https://www.facebook.com/tzbakar

Instagram: https://www.instagram.com/discoverbakar/

Program/Programme:

05. svibnja
17:00 – vođena tura do Hreljinske Gradine

06. svibnja
17:00 – igrificirana šetnja “Zaigrani Bakar”
18:00 – interpretacijska tura u Kaštelu
19:00 – priča o Ani Katarini Zrinski

Noć tvrđava obilježit će se 5. svibnja šetnjom do Hreljinske Gradine. Idućeg dana u Bakru će se održati igrificirana šetnja i interpretacijska tura u kaštelu pod vodstvom Bore Štrbca, nakon čega će Ana Vilenica svojom izvedbom ispričati priču o životu Ane Katarine
Programi su besplatni

Kontakt/Contact:

Ime i prezime/First and Last name: Sonja Jelušić Marić

Email adresa/Email address: [email protected]

Broj telefona/Phone number: 0997373833

Hrvatska, Bakar, Bakar i Hreljin

Država/Country: Hrvatska

Grad/City: Bakar

Lokacija/Location: Bakar i Hreljin

Organizator/Organiser: Grad Bakar i Turistička zajednica Grada Bakra

______________________________________

Website: http://www.tz-bakar.hr

Facebook: https://www.facebook.com/tzbakar

Instagram: https://www.instagram.com/discoverbakar/

Program/Programme:

05. svibnja
17:00 – vođena tura do Hreljinske Gradine

06. svibnja
17:00 – igrificirana šetnja “Zaigrani Bakar”
18:00 – interpretacijska tura u Kaštelu
19:00 – priča o Ani Katarini Zrinski

Noć tvrđava obilježit će se 5. svibnja šetnjom do Hreljinske Gradine. Idućeg dana u Bakru će se održati igrificirana šetnja i interpretacijska tura u kaštelu pod vodstvom Bore Štrbca, nakon čega će Ana Vilenica svojom izvedbom ispričati priču o životu Ane Katarine
Programi su besplatni

Kontakt/Contact:

Ime i prezime/First and Last name: Sonja Jelušić Marić

Email adresa/Email address: [email protected]

Broj telefona/Phone number: 0997373833