Fortifikacijska baština – izazovi prezentacije i turističke ponude

Karlovac je 12. i 13. listopada bio domaćin 3. radionice iz ciklusa „Baština i prezentacija“ koji se održava u okviru aktivnosti projekta Fortitude s ciljem unapređenja znanja o pripremi i korištenju fortifikacijske kulturne baštine kao osnove turističke ponude. Radionicu su vodili Rafaël Deroo, glavni tajnik Europske federacije fortifikacijskih baštine (European federationofFortifiedSites, EFFORTS, www.efforts-europe.eu) i Dirk Röder, voditelj […]