HR, Pakoštane, Maškovića Han

Organizator: JU Agencija Han Vrana

29./30.04.2022. - Dani otvorenih vrata

HR, Pakoštane, Maškovića Han

Organizator: JU Agencija Han Vrana

29./30.04.2022. - Dani otvorenih vrata

HR, Pakoštane, Maškovića Han,

29./30.04.2022. – Dani otvorenih vrata: besplatno vođenje kroz objekat i razgledanje muzeja uz stručno vodstvo

Organizator: JU Agencija Han Vrana

https://www.maskovicahan.hr/hr

 

© 2024. Night of Fortresses