ME, Bar, Stari grad

Organizator: Opština Bar

29./30.04.2022. - Noć tvrđava

ME, Bar, Stari grad

Organizator: Opština Bar

29./30.04.2022. - Noć tvrđava

PROGRAM NOĆ TVRĐAVA

 

 

29.04.2022. petak  Igre viteza, đece, naroda i omladine – k’o nekad k’o sad

 

 

Plato ispod Starog grada:

18:00  Kreativne radionice i sajam tradicionalnih proizvoda

19:30  Zabavni program: Igre viteza, đece, naroda i omladine – k’o nekad k’o sad

 

 

30.04.2022. subota Stari grad Bar u XXI vijeku- Nova tehnologija – nova prizma gledanja i čitanja istorije

 

 

Carinarnica:

16:30 – 18:00 Nova usluga u Starom Baru – Sistem proširene stvarnosti

16:30 – Radionica Story telling

 

Arhiepiskopska palata:

18:00 Svečano otvaranje Arheološke postavke

 

Ljetna scena:

19:30 Koncert Bulatović – Nikčević

 

 

Noć tvrđava će biti održana 29. i 30. aprila kada ćemo Vam dragulj Bara – Stari grad predstaviti na potpuno novi način. Kroz bogat i maštovit program manifestacije u Baru vodićemo vas od srednjevjekovne epohe do savremenog doba.

Video najava: https://youtu.be/E2qHbpa1TJo​

U petak 29. aprila na platou ispod Starog grada, sa početkom u 18:00 časova održaće se Kreativne radionice i sajam tradicionalnih proizvoda, a odmah nakon toga na istoj lokaciji – zabavni program “Igre viteza, đece, naroda i omladine – k’o nekad k’o sad”

Subota 30. april je rezervisana za nove tehnologije. Posjetioci će od 16:30 do 18:00 moći da u sistemu proširene stvarnosti vide kao su neki objekti u Starom gradu izgledali u svom punom sjsju, prije nego su postali ruševine. Istvremeno se za turističke vodiče, predstavnike TOB, JPKC i turističkih Agencija organizuje radionica na kojij se predstavljaju novi alati u prezentaciji Starog grada.

U 18:00 je svečano otvaranje Arheološkog muzeja, a od 19:30 je koncert na ljetnoj sceni.

Ispratite šta se sinhronizovano dešava i na ostalim lokacijama u Crnoj Gori – u Virpazaru, Ulcinju, Danilovgradu i Podgorici.

Podsjetimo, manifestacija „Noć tvrđava“ nastala je u sklopu evropskog projekta FORTITUDE. Projekat se sprovodi s ciljem obogaćivanja turističke ponude i poboljšavanja atraktivnosti utvrđenih lokaliteta u Hrvatskoj, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini, sve kroz stvaranje novih sadržaja, pri čemu su tri države usko sarađivale. Upravo tako nastala je Noć tvrđava – regionalna manifestacija koja se organizuje u tri države na ukupno, ali i niz novih sadržaja u Starom gradu Baru.

U okviru projekta FORTITUDE u Starom gradu Baru izvršena je adaptacija Carinarnice, Ljetne scene i objekata oko ljetne scene – 180 i 185, uvodi se akcentna rasvjeta za kompletne bedeme i 5 objekata unutar zidina. Napravljena je maketa starog Bara u bronzi na mermernom postolju autora Zlatka Glamočaka. Nabavljena je scenska oprema, oprema za live streaming, urađen sistem proširene stvarnosti i kreirana i odštampana nova karta Starog Bara. Organizovane su obuke za usavršavanje engleskog jezika kao i radionice o upravljanju destinacijom. Ti novi, poboljšani sadržaji doprinijeće boljem doživljaju posjetilaca Starog grada.

Projekat FORTITUDE započeo je 1. marta 2020. godine i traje do 30. juna 2022. godine. Nosilac projekta je Javna ustanova Tvrđava kulture Šibenik, a partneri na projektu su Grad Karlovac, Opština Bar i Grad Banja Luka. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.618.438,72 eura, od čega je 85 posto sredstava sufinansirano iz programa Interreg IPA CBC Croatia – Bosnia and Herzegovina – Montenegro 2014-2020. Glavni cilj projekta je ojačati i diverzifikovati kulturno-turističku ponudu u prekograničnom području te razvijati kapacitete za što kvalitetnije i održivije upravljanje kulturnim dobrima.

The project is co-financed by ERDF and IPA II funds of the European Union.

PA 3 / Contributing to the development of tourism and preserving cultural and natural heritage

The project is co-financed by ERDF and IPA II funds of the European Union.

This website has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this website are the sole responsibility of the Municipality of Bar and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

Total project budget: 1.618.438,72 EUR
EU co-financing:1.375.672,91 EUR
Project duration: 01/03/2020 – 30/06/2022

© 2022. Night of Fortresses