ME, Podgorica, Stara Varoš, Tvrđava Depedogen

Organizator: Sekretarijat za kulturu i sport Glavnog grada Podgorice i Jazz Art association

30.04.2022. Jazz koncert Mimika Orchetstra 20:00h

ME, Podgorica, Stara Varoš, Tvrđava Depedogen

Organizator: Sekretarijat za kulturu i sport Glavnog grada Podgorice i Jazz Art association

30.04.2022. Jazz koncert Mimika Orchetstra 20:00h

ME, Podgorica, Stara Varoš, Tvrđava Depedogen

30.04.2022. Jazz koncert Mimika Orchetstra 20:00h

Mimika Orchestra je avangardni i konceptualni world-jazz ansambl koji je formiran 2010. u Londonu.

Osnovao ga je hrvatski multiinstrumentalist i kompozitor Mak Murtić. Kompozicije orkestra isprepletene su tradicionalnim i savremenim džezom, progresivnim rokom, folklorom, savremenom klasikom i live elektronikom. Vokali, limeni i drveni duvači, velika ritam sekcija i live elektronika prepoznatljivost su ovog sastava.

Koncert se realizuje u okviru Festivala JAM 22 koji organizuje Jazz Art Association tokom aprila u Podgorici.

Organizator: Sekretarijat za kulturu i sport Glavnog grada Podgorice i Jazz Art association

https://podgorica.me/

https://mimikaorchestra.com/

 

© 2024. Night of Fortresses