Učesnici/Participants 2024.

Hrvatska, Vrgorac, Vrgorac

Država/Country: Hrvatska

Grad/City: Vrgorac

Lokacija/Location: Vrgorac

Organizator/Organiser: Društvo prijatelja vrgorske starine

______________________________________

Website: https://vrgorskestarine.hr/

Facebook: https://web.facebook.com/vrgorske.starine

Instagram:

Program na jeziku zemlje prijavitelja-učesnika/Programme description in national language:

Naziv projekta: Kule Vrgorca
Opis projekta: Cilj projekta je valorizacija kulturne baštine Vrgorca među školskom djecom, prosvjetnim djelatnicima te općenito građanima i gostima. U ovom slučaju radi se o kamenim kulama koje su izgrađene u vrijeme osmanlijske uprave u Vrgorcu (15-17. stoljeće) i kasnije održavane i obnavljane, pa su opstale do danas. Radi se o Dizdarevića, Cukarinovića, Šabića i Mumina kuli te kuli Avala.
Organizator: Društvo prijatelja vrgorske starine
Voditelj projekta: Branko Radonić
Suorganizatori: Turistička zajednica grada Vrgorca, Osnovna škola Vrgorac, Srednja škola Tin Ujević

Lokacija: Osnovna škola Vrgorac
Događaj: Likovna izložba “Vrgorske kule kroz dječje oči”
Početak programa: 10. svibnja 2024. u 11:40 sati
Koordinatori: Adriana Turić Erceg, Ivana Ćuže

Lokacija: Srednja škola Tin Ujević
Događaj: Kviz „Kule Vrgorca“
Početak programa: 10. svibnja 2024. u 12:00 sati
Događaj: Likovna izložba „Tragom pradjedova: Kule Vrgorca“
Početak programa: 10. svibnja 2024. u 12:30 sati
Koordinatori: Matea Mihaljević, Ante Tolić

Više o kulama Vrgorca: https://vrgorskestarine.hr/2020/08/17/osmanlijske-kule-vrgorca-i-zavojana/

Program na engleskom jeziku/Program description in the English language:

Project Title: Vrgorac Towers
Project Description: The aim of the project is to promote the cultural heritage of Vrgorac among school children, teachers, as well as the general public and visitors. In this case, it focuses on the stone towers built during the Ottoman rule in Vrgorac (15th-17th century) and later maintained and restored, thus surviving to this day. These include the Dizdarević, Cukarinović, Šabić, and Mumin Towers, as well as the Avala Tower.
Organizer: Society of Friends of Vrgorac Heritage
Project Leader: Branko Radonić
Co-organizers: Vrgorac Tourist Board, Vrgorac Elementary School, Tin Ujević High School

Location: Vrgorac Elementary School
Event: Art Exhibition “Vrgorac Towers Through Children’s Eyes”
Program Start: May 10, 2024, at 11:40 AM
Coordinators: Adriana Turić Erceg, Ivana Ćuže

Location: Tin Ujević High School
Event: “Vrgorac Towers” Quiz
Program Start: May 10, 2024, at 12:00 PM
Event: Art Exhibition “In the Footsteps of Ancestors: Vrgorac Towers”
Program Start: May 10, 2024, at 12:30 PM
Coordinators: Matea Mihaljević, Ante Tolić

More about fortresses of Vrgorac: https://vrgorskestarine.hr/2020/08/17/osmanlijske-kule-vrgorca-i-zavojana/

Kontakt/Contact:

Ime i prezime/Name and Last name: Branko Radonić

Email adresa/Email address: [email protected]

Broj telefona/Phone number: 0989045591

Hrvatska, Vrgorac, Vrgorac

Država/Country: Hrvatska

Grad/City: Vrgorac

Lokacija/Location: Vrgorac

Organizator/Organiser: Društvo prijatelja vrgorske starine

______________________________________

Website: https://vrgorskestarine.hr/

Facebook: https://web.facebook.com/vrgorske.starine

Instagram:

Program na jeziku zemlje prijavitelja-učesnika/Programme description in national language:

Naziv projekta: Kule Vrgorca
Opis projekta: Cilj projekta je valorizacija kulturne baštine Vrgorca među školskom djecom, prosvjetnim djelatnicima te općenito građanima i gostima. U ovom slučaju radi se o kamenim kulama koje su izgrađene u vrijeme osmanlijske uprave u Vrgorcu (15-17. stoljeće) i kasnije održavane i obnavljane, pa su opstale do danas. Radi se o Dizdarevića, Cukarinovića, Šabića i Mumina kuli te kuli Avala.
Organizator: Društvo prijatelja vrgorske starine
Voditelj projekta: Branko Radonić
Suorganizatori: Turistička zajednica grada Vrgorca, Osnovna škola Vrgorac, Srednja škola Tin Ujević

Lokacija: Osnovna škola Vrgorac
Događaj: Likovna izložba “Vrgorske kule kroz dječje oči”
Početak programa: 10. svibnja 2024. u 11:40 sati
Koordinatori: Adriana Turić Erceg, Ivana Ćuže

Lokacija: Srednja škola Tin Ujević
Događaj: Kviz „Kule Vrgorca“
Početak programa: 10. svibnja 2024. u 12:00 sati
Događaj: Likovna izložba „Tragom pradjedova: Kule Vrgorca“
Početak programa: 10. svibnja 2024. u 12:30 sati
Koordinatori: Matea Mihaljević, Ante Tolić

Više o kulama Vrgorca: https://vrgorskestarine.hr/2020/08/17/osmanlijske-kule-vrgorca-i-zavojana/

Program na engleskom jeziku/Program description in the English language:

Project Title: Vrgorac Towers
Project Description: The aim of the project is to promote the cultural heritage of Vrgorac among school children, teachers, as well as the general public and visitors. In this case, it focuses on the stone towers built during the Ottoman rule in Vrgorac (15th-17th century) and later maintained and restored, thus surviving to this day. These include the Dizdarević, Cukarinović, Šabić, and Mumin Towers, as well as the Avala Tower.
Organizer: Society of Friends of Vrgorac Heritage
Project Leader: Branko Radonić
Co-organizers: Vrgorac Tourist Board, Vrgorac Elementary School, Tin Ujević High School

Location: Vrgorac Elementary School
Event: Art Exhibition “Vrgorac Towers Through Children’s Eyes”
Program Start: May 10, 2024, at 11:40 AM
Coordinators: Adriana Turić Erceg, Ivana Ćuže

Location: Tin Ujević High School
Event: “Vrgorac Towers” Quiz
Program Start: May 10, 2024, at 12:00 PM
Event: Art Exhibition “In the Footsteps of Ancestors: Vrgorac Towers”
Program Start: May 10, 2024, at 12:30 PM
Coordinators: Matea Mihaljević, Ante Tolić

More about fortresses of Vrgorac: https://vrgorskestarine.hr/2020/08/17/osmanlijske-kule-vrgorca-i-zavojana/

Kontakt/Contact:

Ime i prezime/Name and Last name: Branko Radonić

Email adresa/Email address: [email protected]

Broj telefona/Phone number: 0989045591