Učesnici/Participants 2024.

Hrvatska, Duga Resa, Stari grad Novigrad na Dobri

Država/Country: Hrvatska

Grad/City: Duga Resa

Lokacija/Location: Stari grad Novigrad na Dobri

Organizator/Organiser: Društvo prijatelja Novigrada na Dobri “Frankopan”

______________________________________

Website: https://drustvo-frankopan.hr/

Facebook: https://www.facebook.com/StariGradNovigradNaDobri?locale=hr_HR

Instagram:

Program na jeziku zemlje prijavitelja-učesnika/Programme description in national language:

19:00 Predstavljanje priče “Čarobni pojas novigradske vile” autora Danijela Matakovića.
19:30 Učenici OŠ Netretić čitaju priču “Čarobni pojas novigradske vile”.
Skladba na klaviru.
Učenici OŠ Netretić čitaju dvije priče iz zbirke “Iskre s ognjišta” dr. Ivice Lucijanića
20:15 Radionica “Gradimo dvorac zajedno”
Skladba na violini.
21:00 Na zidovima starog grada projicirati će se svjetlosne instalacije i stare fotografije frankopanske utvrde.

Program na engleskom jeziku/Program description in the English language:

19:00 The presentation of the story “The Magic Belt of the Novigrad Villa” by Danijel Mataković.
19:30 Netretić Elementary School students read the story “The Magic Belt of the Novigrad fairy”.
Composition on the piano.
Netretić elementary school students read two stories from the collection “Sparks from the Hearth” by Dr. Ivica Lucijanić
20:15 Workshop “Building a castle together”
Violin composition.
21:00 Light installations and old photos of the Frankopan fortress will be projected on the walls of the old town.

Kontakt/Contact:

Ime i prezime/Name and Last name: Nikolina Magličić Čavlović

Email adresa/Email address: [email protected]

Broj telefona/Phone number: 098559138

Hrvatska, Duga Resa, Stari grad Novigrad na Dobri

Država/Country: Hrvatska

Grad/City: Duga Resa

Lokacija/Location: Stari grad Novigrad na Dobri

Organizator/Organiser: Društvo prijatelja Novigrada na Dobri “Frankopan”

______________________________________

Website: https://drustvo-frankopan.hr/

Facebook: https://www.facebook.com/StariGradNovigradNaDobri?locale=hr_HR

Instagram:

Program na jeziku zemlje prijavitelja-učesnika/Programme description in national language:

19:00 Predstavljanje priče “Čarobni pojas novigradske vile” autora Danijela Matakovića.
19:30 Učenici OŠ Netretić čitaju priču “Čarobni pojas novigradske vile”.
Skladba na klaviru.
Učenici OŠ Netretić čitaju dvije priče iz zbirke “Iskre s ognjišta” dr. Ivice Lucijanića
20:15 Radionica “Gradimo dvorac zajedno”
Skladba na violini.
21:00 Na zidovima starog grada projicirati će se svjetlosne instalacije i stare fotografije frankopanske utvrde.

Program na engleskom jeziku/Program description in the English language:

19:00 The presentation of the story “The Magic Belt of the Novigrad Villa” by Danijel Mataković.
19:30 Netretić Elementary School students read the story “The Magic Belt of the Novigrad fairy”.
Composition on the piano.
Netretić elementary school students read two stories from the collection “Sparks from the Hearth” by Dr. Ivica Lucijanić
20:15 Workshop “Building a castle together”
Violin composition.
21:00 Light installations and old photos of the Frankopan fortress will be projected on the walls of the old town.

Kontakt/Contact:

Ime i prezime/Name and Last name: Nikolina Magličić Čavlović

Email adresa/Email address: [email protected]

Broj telefona/Phone number: 098559138