Učesnici/Participants 2023.

Hrvatska / Croatia, Šibenik, Tvrđava sv. Ivana, Tvrđava Barone, Tvrđava sv. Mihovila

Država/Country: Hrvatska / Croatia

Grad/City: Šibenik

Lokacija/Location: Tvrđava sv. Ivana, Tvrđava Barone, Tvrđava sv. Mihovila

Organizator/Organiser: Tvrđava kulture Šibenik / Fortress of Culture Sibenik

______________________________________

Website: https://www.tvrdjava-kulture.hr/

Facebook: https://www.facebook.com/tvrdjavasvmihovila%20%20https://www.facebook.com/tvrdjavabarone%20%20https://www.facebook.com/tvrdjavasvivana

Instagram: https://www.instagram.com/stmichaels_fortress/%20https://www.instagram.com/barone_fortress/%20%20https://www.instagram.com/stjohns_fortress/

Program/Programme:

Tvrđava kulture Šibenik organizira događanja na trima kopnenim tvrđavama u gradu. Ulaz na događanja je slobodan.
Tvrđava sv. Ivana (od 16 sati):
– Lov na zastavu – igra za djecu (obvezna prijava) i
– Postani čuvar Šibenika – izložba srednjovjekovnog oružja uz demostraciju korištenja.
Tvrđava Barone (od 18 sati):
– Masterclass – radionica izrade koktela.
Tvrđava sv. Mihovila (od 19 sati):
– Tura s vodičem i
– Koncert TBF Acoustic.
Upute o prijavama na web stranici.

Kontakt/Contact:

Ime i prezime/First and Last name: Anamaria Kulušić

Email adresa/Email address: [email protected]

Broj telefona/Phone number: +385916196255

Hrvatska / Croatia, Šibenik, Tvrđava sv. Ivana, Tvrđava Barone, Tvrđava sv. Mihovila

Država/Country: Hrvatska / Croatia

Grad/City: Šibenik

Lokacija/Location: Tvrđava sv. Ivana, Tvrđava Barone, Tvrđava sv. Mihovila

Organizator/Organiser: Tvrđava kulture Šibenik / Fortress of Culture Sibenik

______________________________________

Website: https://www.tvrdjava-kulture.hr/

Facebook: https://www.facebook.com/tvrdjavasvmihovila%20%20https://www.facebook.com/tvrdjavabarone%20%20https://www.facebook.com/tvrdjavasvivana

Instagram: https://www.instagram.com/stmichaels_fortress/%20https://www.instagram.com/barone_fortress/%20%20https://www.instagram.com/stjohns_fortress/

Program/Programme:

Tvrđava kulture Šibenik organizira događanja na trima kopnenim tvrđavama u gradu. Ulaz na događanja je slobodan.
Tvrđava sv. Ivana (od 16 sati):
– Lov na zastavu – igra za djecu (obvezna prijava) i
– Postani čuvar Šibenika – izložba srednjovjekovnog oružja uz demostraciju korištenja.
Tvrđava Barone (od 18 sati):
– Masterclass – radionica izrade koktela.
Tvrđava sv. Mihovila (od 19 sati):
– Tura s vodičem i
– Koncert TBF Acoustic.
Upute o prijavama na web stranici.

Kontakt/Contact:

Ime i prezime/First and Last name: Anamaria Kulušić

Email adresa/Email address: [email protected]

Broj telefona/Phone number: +385916196255