Učesnici/Participants 2023.

Bosna i Hercegovina, Bihać, Bihać – Sokolac

Država/Country: Bosna i Hercegovina

Grad/City: Bihać

Lokacija/Location: Bihać – Sokolac

Organizator/Organiser: Turistička zajednica grada Bihaća

______________________________________

Website: http://www.visitbihac.ba

Facebook: https://www.facebook.com/VisitBihac/about_details

Instagram:

Program/Programme:

Šetnju Bihaćem s vodičem u 18:00 časova. Okončat će se na osvijetljenom Sokolačkom gradu oko 21 čas nakon zanimljivog predavanja.

Guided walk through Bihać at 6:00 p.m. It will end in the illuminated city of Sokolac around 21:00 after an interesting lecture.

Kontakt/Contact:

Ime i prezime/First and Last name: Almir Kurtović

Email adresa/Email address: [email protected]

Broj telefona/Phone number: 0038762733455

Bosna i Hercegovina, Bihać, Bihać – Sokolac

Država/Country: Bosna i Hercegovina

Grad/City: Bihać

Lokacija/Location: Bihać – Sokolac

Organizator/Organiser: Turistička zajednica grada Bihaća

______________________________________

Website: http://www.visitbihac.ba

Facebook: https://www.facebook.com/VisitBihac/about_details

Instagram:

Program/Programme:

Šetnju Bihaćem s vodičem u 18:00 časova. Okončat će se na osvijetljenom Sokolačkom gradu oko 21 čas nakon zanimljivog predavanja.

Guided walk through Bihać at 6:00 p.m. It will end in the illuminated city of Sokolac around 21:00 after an interesting lecture.

Kontakt/Contact:

Ime i prezime/First and Last name: Almir Kurtović

Email adresa/Email address: [email protected]

Broj telefona/Phone number: 0038762733455