Učesnici/Participants 2023.

Hrvatska, Čavle, Kaštel Grad Grobnik

Država/Country: Hrvatska

Grad/City: Čavle

Lokacija/Location: Kaštel Grad Grobnik

Organizator/Organiser: Katedra Čakavskog sabora Grobnišćine

______________________________________

Website: http://www.grobnik-katedra.hr

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100068960086656

Instagram: https://www.instagram.com/katedra_grobnik/

Program/Programme:

13,00 h – interpretacijska šetnja “Grad Grobnik i Frankopani” – predviđeno trajanje: 60 minuta
18,00 h – Srednjevjekovni program udruge “Ordo Sancti Viti”
– Udruga se bavi oživljavanjem povijesti s naglaskom na srednji vijek. U programu koji traje oko 2,5 – 3 sata, imaju obiteljski program u sklopu kojega prezentiraju kaligrafiju, streličarstvo i mačevanje, plešu, demonstriraju borbe vitezova u oklopima itd.

Kontakt/Contact:

Ime i prezime/First and Last name: Marijan Zidarić

Email adresa/Email address: [email protected]

Broj telefona/Phone number: +385995273636

Hrvatska, Čavle, Kaštel Grad Grobnik

Država/Country: Hrvatska

Grad/City: Čavle

Lokacija/Location: Kaštel Grad Grobnik

Organizator/Organiser: Katedra Čakavskog sabora Grobnišćine

______________________________________

Website: http://www.grobnik-katedra.hr

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100068960086656

Instagram: https://www.instagram.com/katedra_grobnik/

Program/Programme:

13,00 h – interpretacijska šetnja “Grad Grobnik i Frankopani” – predviđeno trajanje: 60 minuta
18,00 h – Srednjevjekovni program udruge “Ordo Sancti Viti”
– Udruga se bavi oživljavanjem povijesti s naglaskom na srednji vijek. U programu koji traje oko 2,5 – 3 sata, imaju obiteljski program u sklopu kojega prezentiraju kaligrafiju, streličarstvo i mačevanje, plešu, demonstriraju borbe vitezova u oklopima itd.

Kontakt/Contact:

Ime i prezime/First and Last name: Marijan Zidarić

Email adresa/Email address: [email protected]

Broj telefona/Phone number: +385995273636