Night of Fortresses/Noć tvrđava 2024.

10.05.2024
Prijave su potrebne samo za organizatore. Kao posjetitelj ne morate se registrovati već samo istražiti ponudu.

Prijava se ispunjava na dva jezika – jeziku zemlje i na engleskom. 
The application is filled out in two languages ​​- the language of the country and English.

Night of Fortresses/Noć tvrđava 2024.

Osnovne informacije/Basic Info

Program/Programme

(HR) Napomena: Kratak opis programa, jezik zemlje prijavitelja i engleski.
(ME/BiH) Napomena: Kratak opis programa, jezik zemlje učesnika i engleski.
(EN) Notice: Short event description, national language and English

Fotografija lokacije/Venue photo

Napomena: Organizator mora biti vlasnik fotografije.
Notice: The organizer must be the owner of the photo.
Maximum upload size: 8MB
Minimalna rezolucija fotografije 800x600px.
Minimum image resolution 800x600px.

Kontakt/Contact

Upisati kontakt podatke osobe zadužene za komunikaciju.
Fill in the contact details of the person in charge of the communication.
(HR) Dajem privolu za obradu podataka u svrhu organizacije manifestacije Noć Tvrđava 2024. Pogledaj Izjavu o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka.
(ME/BiH) Dajem dozvolu za obradu podataka u svrhu organizacije manifestacije Noć Tvrđava 2024. Pogledaj Izjavu o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka.
(EN) I give permission for data processing for the purpose of organizing the Night of the Fortress 2024 event. View Declaration of giving consent for the processing of personal data.

Info za sudionike/Info za učesnike/Instructions to participants

Uz komunikaciju eventa na društvenim mrežama koristiti heštegove:
When communicating the event on social networks use hashtags:
# europeanfortresssummer
#nightoffortresses
#noctvrdava

Podaci za registraciju/Registration information

(HR) Upamtite ove podatke. Trebati će Vam za naknadno ažuriranje prijave.
(ME/BiH) Upamtite ove podatke. Trebaće Vam za naknadno ažuriranje prijave.
(EN) Remember this information. You will need it to update your application later.