HR, Drniš, Tvrđave uz Krku i Čikolu

Organizator: Gradski muzej Drniš

29./30.04.2022. - Izložba: Srednjovjekovne utvrde na rijekama Krki i Čikoli

HR, Drniš, Tvrđave uz Krku i Čikolu

Organizator: Gradski muzej Drniš

29./30.04.2022. - Izložba: Srednjovjekovne utvrde na rijekama Krki i Čikoli

HR, Drniš, Tvrđave uz Krku i Čikolu,

29./30.04.2022. – Izložba: Srednjovjekovne utvrde na rijekama Krki i Čikoli

Na izložbi su obrađene srednjovjekovne utvrde u obuhvatu Nacionalnog parka „Krka“ na kojima je Javna ustanova „Nacionalni Park Krka“ tijekom proteklih godina sustavno provodila arheološka istraživanja, arhitektonska i geodetska snimanja te konzervatorske radove. Saznanja o životu na rijeci Krki i njezinim utvrđenim gradovima u kasnom srednjem vijeku upotpunjuju dragocjeni podaci iz različitih povijesnih izvora. Velikaška obitelj Šubić sagradila je utvrde Trošenj-grad (Čučevo) i Rogovo na desnoj obali Krke, dok su utvrde na lijevoj obali rijeke – Nečven, Bogočin i Kamičak – bile u posjedu drugih obitelji: Nelipića, Martinušića, Bogetića, Utješinovića i Mišljenovića. Nelipići su posjedovali i najljepšu među utvrdama, Ključicu, podignutu nad kanjonom rijeke Čikole.

Organizator: Gradski muzej Drniš

www.gmd.hr

https://www.facebook.com/Gradski-muzej-Drni%C5%A1-531093593632557

 

The project is co-financed by ERDF and IPA II funds of the European Union.

PA 3 / Contributing to the development of tourism and preserving cultural and natural heritage

The project is co-financed by ERDF and IPA II funds of the European Union.

This website has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this website are the sole responsibility of the Municipality of Bar and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

Total project budget: 1.618.438,72 EUR
EU co-financing:1.375.672,91 EUR
Project duration: 01/03/2020 – 30/06/2022

© 2022. Night of Fortresses