HR, Drniš, Tvrđave uz Krku i Čikolu

Organizator: Gradski muzej Drniš

29./30.04.2022. - Izložba: Srednjovjekovne utvrde na rijekama Krki i Čikoli

HR, Drniš, Tvrđave uz Krku i Čikolu

Organizator: Gradski muzej Drniš

29./30.04.2022. - Izložba: Srednjovjekovne utvrde na rijekama Krki i Čikoli

HR, Drniš, Tvrđave uz Krku i Čikolu,

29./30.04.2022. – Izložba: Srednjovjekovne utvrde na rijekama Krki i Čikoli

Na izložbi su obrađene srednjovjekovne utvrde u obuhvatu Nacionalnog parka „Krka“ na kojima je Javna ustanova „Nacionalni Park Krka“ tijekom proteklih godina sustavno provodila arheološka istraživanja, arhitektonska i geodetska snimanja te konzervatorske radove. Saznanja o životu na rijeci Krki i njezinim utvrđenim gradovima u kasnom srednjem vijeku upotpunjuju dragocjeni podaci iz različitih povijesnih izvora. Velikaška obitelj Šubić sagradila je utvrde Trošenj-grad (Čučevo) i Rogovo na desnoj obali Krke, dok su utvrde na lijevoj obali rijeke – Nečven, Bogočin i Kamičak – bile u posjedu drugih obitelji: Nelipića, Martinušića, Bogetića, Utješinovića i Mišljenovića. Nelipići su posjedovali i najljepšu među utvrdama, Ključicu, podignutu nad kanjonom rijeke Čikole.

Organizator: Gradski muzej Drniš

www.gmd.hr

https://www.facebook.com/Gradski-muzej-Drni%C5%A1-531093593632557

 

© 2024. Night of Fortresses