HR, Kraljevica, Dvorac Nova Kraljevica – Frankopan

Organizatori: Primorsko-goranska županija, Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana Prirodoslovni muzej Rijeka Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

30.04.2022. Noć tvrđava u Frankopanu

HR, Kraljevica, Dvorac Nova Kraljevica – Frankopan

Organizatori: Primorsko-goranska županija, Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana Prirodoslovni muzej Rijeka Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

30.04.2022. Noć tvrđava u Frankopanu

HR, Kraljevica, Dvorac Nova Kraljevica – Frankopan

30.04.2022. Noć tvrđava u Frankopanu

Dvorac Nova Kraljevica centar je Kulturno-turističke rute Putovima Frankopana te prva i polazišna točka istraživanja bogate frankopanske baštine Primorsko-goranske županije.

U Dvorcu se nalaze Posjetiteljski i Interpretacijski centar Kraljevica te Multimedijalna dvorana. Posjetiteljski centar Kraljevica prezentira cjelokupnu rutu Putovima Frankopana, a Interpretacijski centar temu Urote zrinsko-frankopanske za koju se vjeruje da je kovana upravo u tom Dvorcu. Mutimedijalna dvorana služi za predstavljanje brojnih promotivnih video materijala.

U povodu Noći tvrđava radno vrijeme navedenih prostora će biti od 13:00 do 19:00 sati, a za građanstvo će biti organizirana dva besplatna stručna interpretacijska vodstva. Prvo vodstvo će se održati u 16:00 sati, a drugo u 18:00 sati. Kroz vodstva će se posjetitelje upoznati s projektom Putovima Frankopana, pričom o Dvorcu Nova Kraljevica i ostalim zanimljivim segmentima vezanim uz taj lokalitet uz predstavljanje samih postava centara i gledanja promotivnih filmova projekta.

Program se odvija u prostorima Prirodoslovnoga muzeja Rijeka nadležnoga za upravljanje istima u Dvorcu Nova Kraljevica.

Organizatori: Primorsko-goranska županija, Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana Prirodoslovni muzej Rijeka Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

https://www.pgz.hr/

© 2024. Night of Fortresses