ME, Danilovgrad, OŠ „Vuko Jovović“

Organizator: Turistička organizacija Danilovgrad

29.04.2022 – 12:00 h Izložba likovnih radova (Spuška tvrđava)

ME, Danilovgrad, OŠ „Vuko Jovović“

Organizator: Turistička organizacija Danilovgrad

29.04.2022 – 12:00 h Izložba likovnih radova (Spuška tvrđava)

ME, Danilovgrad, OŠ „Vuko Jovović“

29.04.2022 – 12:00 h Izložba likovnih radova (Spuška tvrđava)

Sa početkom u 12:00 h u OŠ „Vuko Jovović“ biće otvorena izložba dječijih radova na kojima je oslikana tvrđava u Spužu.

Spuška tvrđava podignuta je pod nadzorom Hodaverdi paše, prvih godina XVIII vijeka. U podnožju glavice i na granicama naselja izgrađene su jake gradske kapije: Adska, Burumska, i Alijagića kapija, kao i zaštitne kuće sjevernim obodom spuškog polja, a grad je izgrađen na površini od 1400m2, sa kulama, jakim bedemskim zidovima, prilaznim putevima, kapijama, kućama za dizdara, boravak straže itd.

Organizator: Turistička organizacija Danilovgrad    http://www.tod.co.me/index.php

The project is co-financed by ERDF and IPA II funds of the European Union.

PA 3 / Contributing to the development of tourism and preserving cultural and natural heritage

The project is co-financed by ERDF and IPA II funds of the European Union.

This website has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this website are the sole responsibility of the Municipality of Bar and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

Total project budget: 1.618.438,72 EUR
EU co-financing:1.375.672,91 EUR
Project duration: 01/03/2020 – 30/06/2022

© 2022. Night of Fortresses