ME, Danilovgrad, Kulturni centar

Organizator: Turistička organizacija Danilovgrad

29.04.2022 – 12:00 h Izložba likovnih radova (Spuška tvrđava)

ME, Danilovgrad, Kulturni centar

Organizator: Turistička organizacija Danilovgrad

29.04.2022 – 12:00 h Izložba likovnih radova (Spuška tvrđava)

ME, Danilovgrad, Centar za kulturu Danilovgrad

29.04.2022 – 12:00 h Izložba likovnih radova (Spuška tvrđava)

Sa početkom u 12:00 h u Centru za kulturu Danilovgrad biće otvorena izložba dječijih radova na kojima je oslikana tvrđava u Spužu.

Spuška tvrđava podignuta je pod nadzorom Hodaverdi paše, prvih godina XVIII vijeka. U podnožju glavice i na granicama naselja izgrađene su jake gradske kapije: Adska, Burumska, i Alijagića kapija, kao i zaštitne kuće sjevernim obodom spuškog polja, a grad je izgrađen na površini od 1400m2, sa kulama, jakim bedemskim zidovima, prilaznim putevima, kapijama, kućama za dizdara, boravak straže itd.

Organizator: Turistička organizacija Danilovgrad    http://www.tod.co.me/index.php

© 2024. Night of Fortresses