Radionica o upravljanju destinacijom u okviru projekta Fortitude

🗓 25 Jun 2021

Radionica o upravljanju destinacijom u okviru projekta Fortitude

🗓 25 Jun 2021

Opština Bar je, u okviru projekta FORTITUDE, organizovala dvodnevnu radionicu o upravljanju destinacijom – HERITAGE AND INTERPRETATION, u saradnji sa predavačima iz Evropske federacije gradova sa utvrđenjima (EFFORTS) iz Brisela i vodećim partnerom na projektu, Tvrđavom kulture Šibenik. Na radionici namijenjenoj menadžerima u upravljanju turizmom i kulturnom baštinom, teme su bile o digitalizacija kulturnog nasljeđa i podizanje nivoa turističke atraktivnosti destinacije.

Osim partnerskih institucija iz Šibenika, Karlovca, Banja Luke i Herceg Novog, na radionici su učestvovali predstavnici Opštine Bar, Opštine Ulcinj, Nacionalne turističke organizacije, Turističke organizacije Bar, JP Kulturni centar Bar, kao i predstavnici turističke privrede iz Bara (turističke agencije Allegra i Ave Tours, hoteli Kalamper, Princess i Stara Čaršija).

Cilj radionice je bio poboljšanje modela upravljanja turističkom destinacijom, unapređivanje iskustava posjetilaca, postizanje višeg nivoa turističke atrakcije same destinacije, kao i podizanje nivoa znanja o marketingu i valorizaciji kulturne baštine. Naročito su istaknuti kulturno-istorijski potencijali Bara, mogućnost digitalizacije utvrđenja i otkrivanje neiskorištenih turističkih potencijala, sa ciljem obogaćivanja kulturno-turističke ponude na teritoriji naše opštine.

Predavači na radionici, stručnjaci iz oblasti kulturne baštine za utvrđenja, predstavnici su EFFORTS-a, svjetski priznate federacije koja broji oko 200 članova iz 24 države, a čija je misija razmjena stručnih znanja i vještina, promocija saradnje i isticanje značaja fortifikacionog nasljeđa, kao preduslova za društveni, ekonomski i prostorni razvoj.

Projekat FORTITUDE (Historic Fortresses Intensifying Cross-Border Tourism Development) se finansira iz programa Interreg IPA CBC Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora i sprovode ga opštine Bar i Herceg Novi i gradovi Banja Luka i Karlovac, uz vodeće partnerstvo Tvrđave kulture Šibenik. Projekat FORTITUDE je ukupne vrijednosti 1.618.438,72 €, dok budžet Opštine Bar iznosi 253.597,48 €. Započeo je u martu 2020. godine i traje do februara 2022. godine.

Prezentacije sa radionice možete pronaći na sljedećim poveznicama:

 Presentation  1

 Presentation  2

 Presentation  3

© 2024. Night of Fortresses